23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.
29.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
1.10.
1.10.
1.10.

AK2FL

Asociácia klubov II.futbalovej ligy (“AK2FL”) je záujmové združenie právnických osôb, založené 6.6.2017 podľa ustanovenia §20f a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, za účelom participovania na organizácii a riadení II.futbalovej ligy, v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, na základe osobitnej zmluvy o spolupráci. AK2FL je tvorená futbalovými klubmi, resp. právnickými osobami, nesúcimi licenciu pre pôsobenie v druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Prostredníctvom svojej činnosti si AK2FL dáva za cieľ podporu financovania II.futbalovej ligy, zvyšovanie povedomia a obrazu súťaže smerom k verejnosti a reklamným a marketingovým partnerom a synchronizáciu postupov, v snahe neustáleho zvyšovania kvality II.futbalovej ligy. AK2FL je založená na podporu svojich členov, futbalových klubov, a pri napĺňaní tohto cieľa je oprávnená aj na podnikateľskú činnosť, ktorá však nie je hlavnou činnosťou združenia. Jej orgánmi sú:

i. Valné zhromaždenie, tvorené zástupcami všetkých 16 klubov, pôsobiacich v II.futbalovej lige;

ii. Predstavenstvo, tvorené siedmimi členmi. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia, ktorý riadi činnosť Združenia v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia.

iii. Kontrolór.

Kontakt:

Asociácia klubov II. futbalovej ligy

Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava, IČO: 51032104, DIČ: 2120600350

číslo účtu : TATRA BANKA, SK20 1100 0000 0029 4304 3873

Výkonný riaditeľ AK2FL:

Ing. Milan Lônčík

loncik.ak2fl@gmail.com

0904 847 740

Média a marketing AK2FL:

Mgr. Jakub Mihálik

Media.ak2fl@gmail.com

0911 802 859

Predseda predstavenstva AK2FL:

Ing. Norbert Csutora

Csutora.ak2fl@gmail.com

0903 221 715

Členovia predstavenstva AK2FL:

Ing. Norbert Csutora (FC ŠTK 1914 Šamorín) – predseda predstavenstva

Ing. Marek Mojto (FC Petržalka)

Mário Jančošek (Partizán Bardejov)

Roman Šimko (FC Košice)

Milan Smädo (MFK Dukla Banská Bystrica)

Lukáš Varga (MFK Skalica)

Ján Papaj (MFK Tatran Liptovský Mikuláš)*

*uvoľnené miesto po postupe do Fortuna ligy


Tabulka
# Tím Z Skóre B
1. 9 22:8 25
2. 9 24:5 22
3. 9 17:11 19
4. 9 19:10 16
5. 9 13:9 16
6. 9 19:19 15
7. 9 12:12 14
8. 9 14:10 13
9. 9 14:10 12
10. 9 12:16 11
11. 9 8:17 10
12. 9 11:24 9
13. 9 12:18 6
14. 9 7:18 6
15. 9 7:15 5
16. 9 6:15 2